Obec Konská

Futbalový trávnik

Ihrisko: Umelý trávnik REVOLUTION 60

Rozmer: 1 056 m2

Rok výstavby: 2012