Súkromný sektor

Multifunkčne, ihrisko

Ihrisko: MATCH 15

Rozmer: 700 m2

Rok výstavby: 2017