Obec Zemianske Kostoľany

Futbalový trávnik

Ihrisko: Master 40/200

Rozmer: 880 m2

Rok výstavby: 2019

Referencia UVO: https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/25386?page=1&limit=20&sort=nazov&sort-dir=ASC&ext=0&ico=&nazov=vaat&obec=