Ekonomická univerzita v Bratislave

Futbalový trávnik

Ihrisko: Umelý trávnik PRESTIGE XM

Rozmer: 2 450,25 m2

Rok výstavby: 2007