ZŠ Golianova Banská Bystrica

Účel: WorkOut

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik ESSENTIAL 15

Rozmer: 880 m2

Rok výstavby: 2019

Referencia UVO:

Foto