Obec Stara Bystrica

Účel: Multifunkčné ihrisko + Tenis

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik BASIC

Rozmer: 1 320 m2

Rok výstavby: 2006

Referencia UVO:

Foto