Ekonomická univerzita v Bratislave

Účel: Futbalový trávnik

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik PRESTIGE XM

Rozmer: 2450,25 m2

Rok výstavby: 2007

Referencia UVO:

Foto