Obec Radoľa

Účel: Multifunčné ihrisko

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik BASIC

Rozmer: 815 m2

Rok výstavby: 2012

Referencia UVO:

Foto