Obec Pečovská Nová Ves - Roveň

Účel: Multifunčné ihrisko

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik BASIC

Rozmer: 788 m2

Rok výstavby: 2014

Referencia UVO:

Foto


er1a1161.jpg

er1a1161.jpg

nahlad.jpg

nahlad.jpg