Obec Pečovská Nová Ves - Roveň

Multifunčné ihrisko

Ihrisko: Umelý trávnik BASIC

Rozmer: 788 m2

Rok výstavby: 2014