Sport Record

Účel: Futbalový trávnik

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik PRESTIGE 60

Rozmer: 666 m2

Rok výstavby: 2012

Referencia UVO:

Foto