ZŠ SNP Banska Bystrica

Multifunkčne, ihrisko

Ihrisko: BASIC 20

Rozmer: 648,00 m2

Rok výstavby: 2017