ZŠ Golianova Banska Bystrica

Multifunkčne, ihrisko

Ihrisko: MATCH 15

Rozmer: 924,00 m2

Rok výstavby: 2017