ZŠ Moskovska Banska Bystrica

Multifunkčne, ihrisko

Ihrisko: BASIC 20 olive green

Rozmer: 800 m2

Rok výstavby: 2015