ústav na výkon väzby

Účel: Multifunkčné ihrisko

Atl. draha:

Ihrisko: Umelý trávnik BASIC

Rozmer:

Rok výstavby: 2007

Referencia UVO:

Foto