ZŠ SNP Banská Bystrica

Účel: Multifunkčné, ihrisko

Atl. draha:

Ihrisko: BASIC 20

Rozmer: 648,00 m2

Rok výstavby: 2017

Referencia UVO:

Foto