ZŠ Golianova Banská Bystrica

Účel: Multifunkčné, ihrisko

Atl. draha:

Ihrisko: MATCH 15

Rozmer: 924,00 m2

Rok výstavby: 2017

Referencia UVO:

Foto