ZŠ Spojova 02 Banská Bystrica

Účel: Atletická dráha, Hadzaná ihrisko

Atl. draha: Retoping

Ihrisko:

Rozmer: 880 m2 + 500 m2

Rok výstavby: 2019

Referencia UVO:

Foto