Súkromný sektor

Účel: Multifunkčné ihrisko

Atl. draha:

Ihrisko: MATCH 15

Rozmer: 700 m2

Rok výstavby: 2017

Referencia UVO:

Foto