Súkromný sektor

Účel:

Atl. draha:

Ihrisko:

Rozmer:

Rok výstavby:

Referencia UVO:

Foto